Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
 18/04/20  Hoạt động chuyên môn  733
    Thời gian nghỉ chống dịch Covid-19 khá dài nên việc đến trường của trẻ bị gián đoạn dễ dẫn đến khả năng mất kiến thức, kỹ năng khi tham gia các hoạt động tại trường cũng như các kiến thức đã hướng dẫn cho trẻ, tâm lý hoang mang trong trẻ và phụ huynh. Ngành giáo dục đang tập trung triển khai ...
Facebook