Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MGL

Thời gian: Từ 3/5 đến 21/5/2021

       

Thời gian

Sưu tầm  trên youtobe

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 1/5

Thứ 2
(3/5/2021)

  

Âm nhạc 

 

DH: Cháu vẫn nhớ trường mầm non

Đỗ Thị Loan

Thứ 3
(4/5/2021)

 

TH

Vẽ tranh ngôi trường của em

https://www.youtube.com/watch?v=0URod-4p0Zc

Nguyễn Thị Hải Yến

 

  

Thứ 4
(5/5/2021)

 

 

 

 KN

Không chơi ở những nơi nguy hiểm

Hoàng Thị Minh Thu

Thứ 5
(6/5/2021)

 

LQVT

Dạy bé học đếm số tiếng việt

https://www.youtube.com/watch?v=RFXrPwsV1kM

Trương Thị Hương

  

 

Thứ 6
(7/5/2021)

   

 VH

Thơ: Năm điều Bác Hồ dạy  

Trần Thị Thái Thanh

Tuần 2/5

Thứ 2
(10/5/2021)

 

  

ÂN

DH: Múa với bạn Tây Nguyên

Đỗ Thị Loan

Thứ 3
(11/5/2021)

TH

 

Hướng dẫn cách gấp con mèo

https://www.youtube.com/watch?v=9Dx7iRyetmI

 

 

Hà Thị Thu Tình 

 

 

 

Thứ 4
(12/5/2021)

KN

 

 

LQCC

Ôn tập, nhận biết phát âm các chữ cái đã học

Trương Thị Hương

Thứ 5
(13/5/2021)

 

Không nên mở cửa cho người lạ

https://www.youtube.com/watch?v=TPbCA5H5b2I

Nguyễn Thị hải Yến

 

 

 

Thứ 6
(14/5/2021)

 

 

 

HĐKP

Tìm hiểu về lá cờ Tổ Quốc

Nguyễn Thị Thanh Mạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MGL

Thời gian: Từ 3/5 đến 21/5/2021

       

Thời gian

Sưu tầm trên youtobe

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 3/5

Thứ 2
(17/5/2021)

   

ÂN

   NH: Bác Hồ 1 tình yêu bao la

Đỗ Thị Loan

Thứ 3
(18/2/2021)

TH

Vẽ lăng Bác

https://www.youtube.com/watch?v=qLVUnw1Woww

Hà Thị Thu Tình

   

Thứ 4
(19/2/2021)

   

KN

Cùng Bo thoát khỏi hỏa hoạn

Hoàng Thị Minh Thu

Thứ 5
(20/2/2021)

LQVT

            Sắp xếp theo qui tắc

https://www.youtube.com/watch?v=BJB_DR3N0iE

Trần Thị Thái Thanh

   

Thứ 6
(21/2/2021)

 

 

 

LQVH

Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

Nguyễn Thị Thanh Mạch

 

 


Danh mục: