Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Facebook