Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873

Hoạt động tạo hình: Vẽ Lăng Bác. (MGN 4 -5 tuổi)