Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE MĂNG NON TRƯỜNG MẦM NON A LIÊN NINH, NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE MĂNG NON TRƯỜNG MẦM NON A LIÊN NINH, NĂM HỌC 2020- 2021

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN A XÃ LIÊN NINH   

   Số:    19  /KH- MNALN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên Ninh, ngày  22  tháng 03 năm 2021

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI KHOẺ MĂNG NON

TRƯỜNG MN A XÃ LIÊN NINH - NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ  Điều lệ số 04/ĐLLN-PGD&ĐT-TTVH,TT&TT ngày 26/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm vă hóa thông tin và thể thao huyện Thah Trì về ban hành Điều lệ các môn thi đấu thể thao học sinh huyện Thanh Trì năm học 2020-2021;  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của PGD&ĐT huyện Thanh Trì về việc nâng cao chất lượng  phát  triển vận động cho trẻ mầm non. 

Thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục của trường MN A xã Liên Ninh năm học 2020- 2021.

          Hội đồng Giáo dục thể chất Trường MN A xã Liên Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Măng non năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

          Tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng giảng dạy Thể dục nội và ngoại khoá trong nhà trường.

          Để đánh giá công tác rèn luyện và tự rèn luyện của học sinh ở các khối lớp trong toàn trường.

          Lựa chọn được những học sinh năng khiếu tham gia thi Hội khỏe măng non cấp Huyện  năm học 2020 - 2021 vào tháng 4/ 2020

          Tăng cường các hoạt động mua sắm dụng cụ, bổ sung các phương tiện cần thiết phục vụ cho Hội khỏe măng non trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

          Phổ biến được mục đích, ý nghĩa của Hội khỏe măng non tới toàn thể CB - GV - NV và học sinh.

Tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe măng non trang trọng, đúng trình tự, không rườm rà, lãng phí.

          Tổ chức điều hành thi đấu nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, tuân thủ đúng điều lệ.

          Vận động viên tích cực luyện tập: Thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng.

   Mỗi lớp đều chọn cử học sinh tham gia thi đấu đầy đủ các môn quy định dành cho khối lớp mình.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

            - Tổ chức lễ khai mạc: 8h30 ngày 26 tháng 3 năm 2021

          - Tổ chức thi đấu 2 phần cho trẻ mẫu giáo lớn:

          + Thể dục Aerobic

          + Chúng cháu vui khoẻ

2. Địa điểm: Tại trường mầm non A xã Liên Ninh .

III. NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU:

STT

MÔN THI

ĐỘI

SÔ HỌC SINH

     1     

 

Erobic

ĐỘI SỐ 1

8

ĐỘI SỐ 2

8

ĐỘI SỐ 3

8

ĐỘI SỐ 4

8

2

Trò chơi vận động:

3

a.Chuyền bóng nhanh

ĐỘI SỐ 1

10

ĐỘI SỐ 2

10

ĐỘI SỐ 3

10

ĐỘI SỐ 4

10

b. Dẫn bóng zích zắc

ĐỘI SỐ 1

10

ĐỘI SỐ 2

10

ĐỘI SỐ 3

10

ĐỘI SỐ 4

10

c. Chạy tiếp sức

ĐỘI SỐ 1

10

ĐỘI SỐ 2

10

ĐỘI SỐ 3

10

ĐỘI SỐ 4

10

 

IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE MĂNG NON:

1. Phần lễ:

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

          - Phát biểu khai mạc.

          - Tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.

2. Phần hội:

         

- Tổ chức thi đấu 2 nội dung:

          + Aerobic

          + Chúng cháu vui khoẻ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ban chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe măng non cấp trường.

- Đôn đốc, kiểm tra các lớp thực hiện nhiệm vụ được giao, khen thưởng các lớp, học sinh đạt thành tích cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội khỏe măng non cấp trường với Ban chỉ đạo Hội khỏe măng non cấp Huyện.

           - Phân công tổ trọng tài.

2. Chi đoàn thanh niên:

          - Phân công đoàn viên làm công tác chuẩn bị: Loa đài, khẩu hiệu, phông bạt, biển lớp.

3. Công đoàn:

          - Xây dựng chương trình phần hội trong lễ khai mạc.

          - Huấn luyện đội tuyển tham gia thi đấu Hội khỏe măng non cấp Huyện.

          - Tổ chức tập huấn cho tổ trọng tài.

4. Giáo viên:

- Lập danh sách học sinh tham gia thi Hội khỏe măng non cấp trường.

- Hướng dẫn rèn luyện  học sinh tập các động tác, kỹ năng để luyện tập, thi đấu cấp trường.

- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện để học sinh lớp mình luyện tập, thi đấu đạt kết quả cao.

5. Nhân viên Y tế:

- Phối hợp với trạm y tế xã phục vụ Hội khỏe măng non cấp trường.

VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

1. Cơ cấu giải thưởng:

- Phần thi Aerobic:       + 01 giải Nhất

                                     + 01 giải Nhì

                                     + 02 giải Ba

- Phần thi trò chơi VĐ: + 01 giải Nhất

                                     + 01 giải Nhì

                                     + 02 giải Ba

- Giải phụ: 03 giải

 

2. Kinh phí tổ chức thi đấu:

2.1. Kinh phí khen thưởng

* Đồng diễn

          + Đội giải Nhất: 200.000đ

          + Đội giải Nhì  : 150.000đ

          + Đội giải Ba   : 100.000đ

* Trò chơi

          + Đội giải Nhất: 200.000đ

          + Đội giải Nhì  : 150.000đ

          + Đội giải Ba   : 100.000đ

* Giải phụ:

          + Đội nhanh nhất TCVĐ chuyền bóng: 100.000đ

          + Đội nhanh nhất TCVĐ lăn bóng zic zac: 100.000đ

          + Đội nhanh hất TCVĐ “Chạy thoi tiêp sức: 100.000đ

2. Kinh phí tổ chức:

TT

Nội dung

Số lượng

Tổng

ĐVT

Ghi chú

Cấp trường

Cấp huyện

 

 

 

1

Thuê trang phục

- Đội Aerobic.

- Đội tham gia trò chơi.

 

40

40

 

10

12

 

50

52

 

Bộ

Bộ

 

2

Giầy vải

80

22

102

đôi

 

3

Trang trí sân khấu, băng zon

01

 

01

Cái

 

4

Quà lưu niệm

80

22

82

túi

 

5

Phần thưởng cho học sinh

 

22

22

túi

 

6

Giải nhất

02

 

02

Giải

 

7

Giải nhì

02

 

02

Giải

 

8

Giải ba

04

 

04

Giải

 

9

Chè nước phục vụ hội thi

01

 

01

HN

 

10

Bồi dưỡng BTC, BGK

10

 

10

Người

 

11

Bồi dưỡng dọn dẹp, vệ sinh, phục vụ

15

5

20

Người

 

12

Bồi dưỡng tổng duyệt – thi

20

10

30

Người

 

13

Căng dù

01

 

01

Cái

 

14

Thuê xe

 

04

04

Lượt

 

15

Bồi dưỡng giáo viên tập luyện

 

9

09

Người

Có danh sách kèm theo

16

Bồi dưỡng học sinh tập luyện

 

22

22

Trẻ

Có danh sách kèm theo

 

Kinh phí tổ chức và khen thưởng trích từ quỹ hoạt động của nhà trường và quỹ Ban đại diện CMHS nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ Hội khỏe măng non cấp trường năm học 2020 -2021, nhà trường sẽ nghiêm túc triển khai đúng theo kế hoạch và báo cáo kết quả kịp thời về phòng GD&ĐT huyện

 

 

T/M HỘI ĐỒNG GDTC

CHỦ TỊCH

 

 

 

Khúc Thị Thu Trang

                                                          

 

 


Danh mục: