Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON A LIÊN NINH NĂM HỌC 2020- 2021

Thực hiện kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ số trẻ điều tra từ 0-5 tuổi  trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về tình hình cơ sở vật chất của nhà trường. Ban giám hiệu trường mầm non A xã Liên Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau.

A. MỤC ĐÍCH -  YÊU CẦU

I. Mục đích:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

II. Yêu cầu:

1. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các lớp. Thực hiện công khai tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Tuyệt đối không thực hiện vận động, khuyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh.

3. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.         

 B. NỘI DUNG 

I. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

Nhà trường phối hợp với UBND xã Liên Ninh tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn hai thôn Thọ Am và Nội Am, đảm bảo số liệu chính xác phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh. Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của nhà trường trên địa bàn thôn Thọ Am và Nội Am phải được UBND, Công an xã Liên Ninh xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, là cơ sở để phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện trong công tác phân tuyến tuyển sinh.

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021, báo cáo phòng GDĐT theo quy định.

II. Thực hiện công tác tuyển sinh

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh: Số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 13, Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ.

- Địa điểm tuyển sinh: tại điểm trường chính (thôn Thọ Am) trường mầm non A xã Liên Ninh, thời gian vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

2. Độ tuổi dự tuyển:

          - Nhà trẻ 18->36 tháng

          - Mẫu Giáo: 3-4 tuổi (2017), 4-5 tuổi (2016), 5-6 tuổi (2015)

Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

Phối hợp với UBND xã Liên Ninh về công tác tuyển sinh; phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND xã Liên Ninh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã Liên Ninh.

4. Thời gian tuyển sinh

4.1. Cấp mã số học sinh: nhà trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 01/7/2020.

4.2. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:  Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020;

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

- Tuyển sinh bổ sung: Sau ngày 15/8/2020, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao nhà trường báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

- Tổng số học sinh được giao: 442 học sinh, biên chế vào 12 lớp

- Học sinh hiện có trong trường năm học 2019-2020: 310. (Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú thôn Thọ Am, Nội Am: 269; Học sinh trái tuyến: 41)

- Học sinh tuyển mới trong năm học 2020-2021: 132. Cụ thể:

Nội dung

MG lớn (5-6 tuổi)

MG nhỡ (4-5 tuổi)

MG bé (3-4 tuổi)

Nhà trẻ 24-36 thg

Nhà trẻ 18-24 thg

Tổng

Số trẻ điều tra

169

116

132

110

62

589

Chỉ tiêu giao

169

111

102

45

15

442

HS hiện có

140

83

82

5

0

310

Chỉ tiêu tuyển mới

29

28

20

40

15

132

Số giáo viên

10

9

9

4

2

34

Số lớp

3

3

3

2

1

12

B/q trẻ/lớp

56

37

34

22,5

15

36,8

Tổng học sinh

toàn trg

 

169

 

111

 

102

 

45

 

15

 

442

 

- Địa bàn tuyển sinh: Các cháu học sinh trong độ tuổi từ 18-72 tháng tuổi trên địa bàn 02 thôn Thọ Am và Nội Am xã Liên Ninh.

6. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

1. Chủ động phối hợp với Công an các xã, thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn Thôn Thọ Am và Nội Am, báo cáo kết quả điều tra về UBND xã Liên Ninh; chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn.

2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

3.Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường trình Trưởng phòng GDĐT huyện ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số Ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh,cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19)

8. Hiệu trưởng nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

9. Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã Liên Ninh và báo cáo với Phòng GDĐT.

II. Chế độ báo cáo

- Ngày 29/5/2020: Nộp thống kê số liệu trẻ trong độ tuổi tuyển sinh có xác nhận của UBND và Công an xã Liên Ninh.

- Ngày 08/6/2020: Nộp kế hoạch tuyển sinh của nhà trường về Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì.

- Ngày 17/8/2020: Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 21/8/2020: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non A xã Liên Ninh năm học 2020-2021. Nhà trường kính mong cấp trên tạo điều kiện để công tác tuyển sinh của nhà trường đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

     - Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì;

     - Tổ MN (để BC);

     - UBND xã Liên Ninh;

    - Lưu: VT.

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Khúc Thị Thu Trang

 


Tác giả: Nguyễn Thanh Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Facebook