Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Thông tin chi tiết:
Khúc Thị Thu Trang
Họ và tên Khúc Thị Thu Trang
Ngày tháng năm sinh 21/12/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0909129402
Email khuctrang78@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách