Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Soan
Họ và tên Nguyễn Thị Soan
Ngày tháng năm sinh 08/09/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Trình độ ĐHSP
Địa chỉ Nội Am- Liên Ninh- Thanh Trì- Hà Nội
Điện thoại 0787058558
Email soantien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách