Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối Nhà Trẻ
  • Điện thoại:
   0978900389
  • Email:
   thuhuyennhatre@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối MGB
  • Điện thoại:
   0973020320
  • Email:
   damminh2009@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Mạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối MGN
  • Điện thoại:
   0932380169
  • Email:
   saochoi@gmail.com
 • Hà Thị Thu Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối MGL
  • Điện thoại:
   0989469855
  • Email:
   hatrang9905@gmail.com
 • Nguyễn Thị Soan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0787058558
  • Email:
   soantien@gmail.com
 • Khúc Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0909129402
  • Email:
   khuctrang78@gmail.com