Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thu Tình
Họ và tên Hà Thị Thu Tình
Ngày tháng năm sinh 10/11/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn khối MGL
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0989469855
Email hatrang9905@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách