Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Huyền
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày tháng năm sinh 21/12/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn khối Nhà Trẻ
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0978900389
Email thuhuyennhatre@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách