Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC LỚP MẪU GIÁO LỚN

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC LỚP MẪU GIÁO LỚN

HOẠT ĐỘNG: ÂM NHẠC

Đề tài: Bài hát " cho tôi đi làm mưa với

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Mạch

 


Danh mục: