Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH

HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

Tên đề tài: Dạy trẻ đeo khẩu trang đúng cách

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

 


Danh mục: