Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC LỚP MẪU GIÁO BÉ

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC LỚP MẪU GIÁO BÉ

HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VĂN HỌC

Đề tài: Chú sâu háu ăn - Truyện nước ngoài

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Minh

 


Danh mục: