Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Hoạt động tạo hình: Vẽ Lăng Bác. (MGN 4 -5 tuổi)

Hoạt động tạo hình: Vẽ Lăng Bác. (MGN 4 -5 tuổi)

Hoạt động tạo hình: Vẽ Lăng Bác. 

Lứa tuổi: Mẫu Giáo Nhỡ 4 -5 tuổi

Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thu Huyền

 


Danh mục: