Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Kế hoạch tháng 5/2021 lớp mẫu giáo nhỡ 4- 5 tuổi

Kế hoạch tháng 5/2021 lớp mẫu giáo nhỡ 4- 5 tuổi

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MGN

Thời gian: Từ 3/5 đến 21/5/2021

       

Thời gian

Sưu tầm  trên youtobe

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 1/5

Thứ 2
(3/5/2021)

   

LQVH

Làng em buổi sáng

Vũ Thị Hiền

Thứ 3
(4/5/2021)

KN

Không nên mở cửa cho người lạ

https://www.youtube.com/watch?v=TPbCA5H5b2I

Lê Lan Oanh

 

  

Thứ 4
(5/5/2021)

 

 

 

 LQVT

Do dung tích bằng một đơn vị đo

Triệu Thị Lương

Thứ 5
(6/5/2021)

 

  

TH

Vẽ lăng bác

Hoàng Thị Thu Huyền

Thứ 6
(7/5/2021)

ÂN

DH: Hòa bình cho bé

https://www.youtube.com/watch?v=IuW_DM5t7VU&t=15s

Lương Minh Tuyến

 

 

 

Tuần 2/5

Thứ 2
(10/5/2021)

TH 

Gấp con cá bằng giấy

https://www.youtube.com/watch?v=kX339bzRDIU

Hoàng Thị Thu Huyền

   

Thứ 3
(11/5/2021)

KN

Trẻ thực hành Bóc trứng - Góc thực hành cuộc sống - Phương pháp Montessori

https://www.youtube.com/watch?v=Ca1LU5iTVXg

Triệu Thị Ngân

 

 

 

 

 

Thứ 4
(12/5/2021)

 

 

 

TD

Đi trên ghế băng đầu đội túi cát

Triệu Thị Lương

Thứ 5
(13/5/2021)

 

 

 

LQVT

Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10

Vũ Thị Hiền

Thứ 6
(14/5/2021)

 

 

 

ÂN

DH: Em yêu hà nội

Lê Lan Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MGN

Thời gian: Từ 3/5 đến 21/5/2021

       

Thời gian

Sưu tầm trên youtobe

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 3/5

Thứ 2
(17/5/2021)

   

Thơ

Bác hồ của em

Vũ Thị Hiền

Thứ 3
(18/5/2021)

KN

Nên Tự Tin Mạnh Dạn Chỗ Đông Người

https://www.youtube.com/watch?v=fqf1Eewq3SU

Triệu Thị Ngân

   

Thứ 4
(19/5/2021)

   

TD

Lăn bóng và di chuyển theo bóng

Hoàng Thị Thu Huyền

Thứ 5
(20/5/2021)

TH

 Hướng dẫn làm con vật bằng lá cây - Handmade

https://www.youtube.com/watch?v=Fu8iXR_2sqo

Triệu Thị Lương

   

Thứ 6
(21/5/2021)

 

 

 

ÂN

DH: Nhớ ơn bác

Lê Lan Oanh

 

Danh mục: