Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
Kế hoạch chuyên môn tuần 1 tháng 4 năm 2020

Kế hoạch chuyên môn tuần 1 tháng 4 năm 2020

Kế hoạch chuyên môn tuần 1 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Thời gian: Từ 6/4 đến 10/4/2020

    

Thời gian

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 1/4

Thứ 2
(06/4/2020)

KNS

Kỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi.

Nguyễn Thị Phương

Thứ 3
(07/4/2020)

 

 

 

Thứ 4
(08/4/2020)

TẠO HÌNH

Vẽ con sâu

Nguyễn Thanh Minh

Thứ 5
(09/4/2020)

 

 

 

Thứ 6
(10/4/2020)

HĐÂN

Hát: Đếm sao

Trần Thị Bích Hòa


Danh mục: