Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Thời gian: Từ 6/4 đến 17/4/2020

       

Thời gian

Sưu tầm  trên youtobe

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 1/4

Thứ 2
(6/4/2020)

   

LQVH

Truyện: Lợn con đi thăm bạn

Nguyễn Thị Thanh Mạch

Thứ 3
(7/4/2020)

KN

Hướng dẫn bé cách đeo khẩu trang

(https://www.youtube.com/watch?v=-W-PVVyQbCg)

Trần Thị Cận

   

Thứ 4
(8/4/2020)

   

HĐTH

Vẽ con cá

Hoàng Thị Thu Huyền

Thứ 5
(9/4/2020)

   

PTVĐ

Bài tập thể dục sáng

Lương Minh Tuyến

Thứ 6
(10/4/2020)

   

HĐÂN

DH: Hãy nhanh tay

Lê Thị Lan Oanh

Tuần 2/4

Thứ 2
(13/4/2020)

   

PTVĐ

Bài tập thể dục sáng

Triệu Thị Lương

Thứ 3
(14/4/2020)

HĐTH

Vẽ bằng những ngón tay P1

https://youtu.be/4zEQ6020SbI  (MyTV Kids)

Trương Thị Hương

   

Thứ 4
(15/4/2020)

   

KN

Kĩ năng rửa tay đúng cách

Nguyễn Thu Hà

Thứ 5
(16/4/2020)

KPKH

Thí nghiệm với giấy

https://www.youtube.com/watch?v=YdR2qEzm434&t=54s

Nguyễn Thị Thanh Mạch

   

Thứ 6
(17/4/2020)

   

LQVT

Học đếm đến 5

Triệu Thị Ngân

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Thời gian: Từ 20/4 đến 1/5/2020

       

Thời gian

Sưu tầm trên youtobe

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 3/4

Thứ 2
(20/4/2020)

   

LQVH

Truyện: Giọt nước tí xíu

Trương Thị Hương

Thứ 3
(21/4/2020)

   

PTVĐ

Bài tập thể dục sáng

Triệu Thị Lương

Thứ 4
(22/4/2020)

 

 

 

HĐKP

Cách pha chế slime

Vũ Thị Hiền

Thứ 5
(23/4/2020)

KN

Giữ gìn vệ sinh cá nhân

https://www.youtube.com/watch?v=R78o-ntREps

Trần Thị Cận

   

Thứ 6
(24/4/2020)

 

 

 

HĐTH

Vẽ thuyền trên biển

Hoàng Thị Thu Huyền

Tuần 4/4

Thứ 2
(27/4/2020)

   

PTVĐ

Bật xa 35 cm

Nguyễn Thu Hà

Thứ 3
281/4/2020)

HĐTH

 Làm con rối từ vỏ bút bi

https://youtu.be/sS_3nEvZL2g(MyTV Kids)

Lê Thị Lan Oanh

   

Thứ 4
(29/4/2020)

 

 

 

LQVT

Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

Hoàng Thị Thu Huyền

Thứ 5
(30/4/2020)

KN

Giữ gìn vệ sinh cá nhân

https://www.youtube.com/watch?v=R78o-ntREps

Vũ Thị Hiền

  

 

Thứ 6
(1/5/2020)

 

 

 

HĐÂN

DH: Cho tôi đi làm mưa với

Nguyễn Thị Thanh Mạch

 


Danh mục: