Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Thời gian: Từ 17/2 đến 26/2/2021

       

Thời gian

Sưu tầm  trên youtube

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 3/2

Thứ 4
(17/2/2021)

 

 

 

KNS

Kỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi.

Nguyễn Thị Phương

Thứ 5
(18/2/2021)

 

 

 

 PTTC

Bật chụm chân vào 3 vòng liên tiếp.

Hoàng Thị Năm

Thứ 6
(19/2/2021)

 HĐÂN

Hát: Mùa xuân đến rồi

 https://www.youtube.com/watch?v=E4w2wThkgDo

 Trần Thị Bích Hòa

 

 

 

 

Tuần 4/2

Thứ 2
(22/2/2021)

 

 

 

LQVH

Truyện: Chú sâu háu ăn

Nguyễn Thanh Minh

Thứ 3
(23/2/2021)

HĐTH

Vẽ hoa đào, hoa mai

https://www.youtube.com/watch?v=ap9_epwtC58

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

Thứ 4
(24/2/2021)

 

 

 

KNS

Kỹ năng rửa tay

Nguyễn Thị Phương

Thứ 5
(25/2/2021)

ÂM NHẠC

Hát: Mùa xuân

https://www.youtube.com/watch?v=ED9VHGC-118

 Hoàng Thị Năm

 

 

 

Thứ 6
(26/2/2021)

 

 

 

LQVT

Nhận biết sự khác nhau về độ lớn của 2 đồ vật: To hơn- nhỏ hơn.

Nguyễn Thị Thủy


Danh mục: