Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021 KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021 KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Thời gian: Từ 17/2 đến 26/2/2021

       

Thời gian

Sưu tầm  trên youtube

Quay video

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Hoạt động

Nội dung dạy

Giáo viên thực hiện

Tuần 3 tháng 2

Thứ 4
(17/2/21)

 

 

 

KNS

Kĩ năng rửa tay đúng cách

Nguyễn Thu Hà

Thứ 5
(18/2/21)

KNS

Hướng dẫn bé cách đeo khẩu trang

(https://www.youtube.com/watch?v=-W-PVVyQbCg)

Lương Minh Tuyến

   

Thứ 6
(19/2/21)

 

 

 

HĐTH

Vẽ con cá

Hoàng Thị Thu Huyền

Tuần 4 tháng 2

Thứ 2
(
22/2/21)

 

 

 

HĐKP

Cách pha chế slime

Vũ Thị Hiền

Thứ 3
(
23/2/21)

   

TDS

 

Triệu Thị Lương

Thứ 4
(
24/2/21)

 

 

 

Toán

Học đếm đến 5

Triệu Thị Ngân

Thứ 5
(
25/2/21

   

TH

Vẽ thuyền trên biển

Hoàng Thị Thu Huyền

Thứ 6
(
26/2/21)

 

 

 

ÂN

DH: Hãy nhanh nào

Lê Lan Oanh


Danh mục: