A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KH Tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 của trường mầm non A xã Liên Ninh

 

 

 

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN A XÃ LIÊN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Liên Ninh,ngày 13 tháng 09 năm 2021

 

                    Số:    /KH-MNALN

 

                                                                                                                     

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

năm học 2021-2022 của trường mầm non A xã Liên Ninh

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 3058/SGD& ĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1912/UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 524/PGDĐT-GDMN ngày 31/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021-2022;

          Căn cứ vào điều kiện thực tế của CB, GV, HS của nhà trường, Trường mầm non A xã Liên Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình để hướng tới đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN

- Củng cố lại kiến thức cũ và bổ sung kiến thức mới cho trẻ trong chương trình nhà trường năm học 2021-2022.

- Giúp trẻ không bị lãng quên kiến thức cũ và tiếp nhận thêm kiến thức mới.

- Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường. Nâng cao hiểu biết về kiến thức, bổ sung một số kỹ năng cần thiết cho học sinh. Giúp học sinh được tham gia các hoạt động vui chơi, học qua chơi an toàn tại nhà. Có những kiến thức, kỹ năng trẻ về bảo vệ an toàn bản thân, tình cảm kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống, vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động thể chất. Chú trọng nội dung cốt lõi, cần thiết cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhằm chuẩn bị tâm thể, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một.

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp để tuyên truyền, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ trẻđể chia sẻ, tư vấn việc chăm sóc giáo dục, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi trẻ nghỉ học; thường xuyênnắm bắt thông tin sức khỏe của trẻ mầm non và tuyên truyền phụ huynh và trẻ em thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế.

- Xây dựng các kho học liệu trực tuyến, ngân hàng video dùng chung để các tổ, khối, lớp trong trường có thể linh hoạt sử dụng trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

- Đảm bảo thực hiện đúng nội dung chương trình giáo dục năm học 2021-2022 theo quy định của bộ GD&ĐT khi trẻ quay trở lại trường học.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ khi quay trở lại trường học trong bối ảnh phòng chống dịch Covid-19

- Chuẩn bị sẵn sáng các phương án tuyên truyền trực tuyến cho trẻ trong thời gian nghỉ dịch cũng như phương án dạy học trực tiếp cho trẻ khi  trẻ quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid-19.

2. Yêu cầu

2.1.Ban giám hiệu:

* Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

- Xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, triển khai kế hoạch đến từng giáo viên trong nhà trường; chỉ đạo thực hiện kế hoạch kể từ ngày 06/9/2021. Ban giám hiệu chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm sóc giáo dục năm học 2021-2022 linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế và bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo sự chỉ đạo của Sở GD, Phòng GD&ĐT huyện.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bám sát kế hoạch chăm sóc giáo dục của nhà trường, đổi mới hình thức, nội dung “Chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ với các nội dungCSGD cần thiết và hướng dẫn một số kĩ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích để phối hợp cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà.

-Thống nhất thời khóa biểu, thời gian dạy, thời lượng mỗi hoạt động; duyệt nội dung chất lượng từng hoạt động; kiểm tra giám sát hoạt động dạy học 4 khối Lớn, Nhỡ, Bé, Nhà trẻ trong nhà trường.

* Khi trẻ đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch

- BGH phân công GV các lớp đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống dịch.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn có kế hoạch xây dựng và điều chỉnh các nội dung giáo dục căn cứ vào khung thời gian năm học 2020-2021 để đảm bảo bổ sung các kiến thức còn thiếu hụt cho trẻ trong thời gian nghỉ dịch.

- Chỉ đạo giáo viên có kế hoạch cho trẻ làm quen trường lớp, nề nếp thói quen sinh hoạt sau thời gian nghỉ dịch dài.

2.2.Giáo viên :

* Trong thời gian trẻ nghỉ phòng chống dịch tại nhà.

- Giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bám sát kế hoạch chăm sóc giáo dục của trường, chỉ đạo của các cấp, của ban giám hiệu nhà trường. Xây dựng các video, bài giảng điện tử đổi mới hình thức, nội dung “Chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ với các nội dung CSGD cần thiết và hướng dẫn một số kĩ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích để phối hợp cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà.

- Duy trì các nhóm  kết nối giữa Ban giám hiệu với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh để cập nhật, trao đổi tất cả các thông tin về dịch bệnh, tư chăm sóc giáo dục trẻ. Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và tổ chức hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ tại nhà. Kết hợp với phụ huynh hướng dẫn trẻ qua các hình thức trên Youtube, Zalo, Facebook, Web của trường.

* Khi trẻ quay trở lại trường học

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền, các quy định cụ thể đến PHHS khi trẻ quay trở lại trường học nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra.

- Hướng dẫn trẻ một số kĩ năng tự phòng dịch cho bản thân khi quay trở lại trường học.

- Điều chỉnh nội dung giáo dục đảm bảo cung cấp đủ kiến thức còn thiếu cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ dịch.

- Kết hợp với tổ chuyên môn xây dựng các nội dung bài học phù hợp với độ tuổi của trẻ.

          2.3. Đối với học sinh:

- Tích cực tương tác tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, thực hành kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh, học qua chơi,.. giáo viên gửi trên zalo nhóm lớp theo sự hướng dẫn của cha mẹ.

- Tăng cường trao đổi chia sẻ những điều thú vị của trẻ cùng cô và các bạn trong thời gian nghỉ dịch tại nhà.

- Thực hiện tốt các quy định phòng dịch khi trẻ đến lớp học.

          2.3.Đối với cha mẹ học sinh:

* Trong thời gian nghỉ dịch tại nhà:

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện để phối hợp cùng nhà trường và giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà theo video, bài giảng, bài tuyên truyền giáo viên gửi.

- Động viên, khích lệ trẻ tham gia tương tác với các nội dung giáo viên gửi, tạo tâm thế an toàn, vui vẻ, thoải mái khi tham gia các hoạt động vui chơi tại nhà.

* Khi trẻ quay trở lại trường

- Thực hiện tốt quy định 5k của bộ y tế cũng như các công văn, hướng dẫn phòng dịch Covid-19 của xã, huyện, thành phố khi đưa trẻ đến trường.

- Thực hiện tốt các quy định phòng dịch của lớp, của trường nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.

- Thường xuyên trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ tại nhà để GVCN lớp nắm bắt và có hướng chăm sóc phù hợp.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  1. Nội dung, lịch học

- Nội dung dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc nuôi dưỡng, tình cảm, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi phù hợp với các độ tuổi của trẻ tại nhà và điều kiện thực tế của nhà trường, của phụ huynh.

- Thời lượng, thời gian:

+ Lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng: 02 hoạt động/1 tuần (rèn kỹ năng, hướng dẫn trò chơi, tuyên truyền, học qua chơi), thời gian tổ chức hoạt động 5-10 phút. Tổ chức theo lịch thứ 3,5 hàng tuần.

+ Lứa tuổi MGB 3-4 tuổi: 02 hoạt động /1 tuần (rèn kỹ năng, hướng dẫn trò chơi, tuyên truyền, học qua chơi), thời gian tổ chức hoạt động 5-10 phút.Tổ chức theo lịch thứ 3,5 hàng tuần.

+ Lứa tuổi MGN 4-5 tuổi: 03 hoạt động /1 tuần (rèn kỹ năng, hướng dẫn trò chơi, tuyên truyền, học qua chơi), thời gian tổ chức hoạt động 7-15 phút. Tổ chức theo lịch thứ 2,4,6 hàng tuần.

+ Lứa tuổi MGL 5-6 tuổi:  03 hoạt động /1 tuần (rèn kỹ năng, hướng dẫn trò chơi, tuyên truyền, học qua chơi), thời gian tổ chức hoạt động 10-20phút. Lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết để chuẩn bị cho trẻ tâm thế kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một.Tổ chức theo lịch thứ 2,4,6 hàng tuần.

  1. Đối tượng

- Trẻ từ 24-36 tháng; Trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi; Mẫu giáo 4-5 tuổi; Mẫu giáo 5-6 tuổi là học sinh của trường.

3. Hình thức tổ chức

3.1. Dạy học trực tuyến:

- Nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến với trẻ mầm non theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Sở GD và Phòng GD&ĐT. Duy trì hoạt động kết nối nhóm qua mạng giữa giáo viên và phụ huynh để tư vấn nuôi dưỡng CSGD trẻ, tổ chức hoạt động vui chơi an toàn tại nhà.

3.2. Dạy học trực tiếp

-Nhà trường thực hiện các hoạt động dạy học trực tiếp khi trẻ quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch. Khi trẻ đi học trở lại thì nhà trường xây dựng điều chỉnh kế hoạch tương ứng với thời gian thực tế, giúp trẻ đạt được kết quả mong đợi cuối độ tuổi, đảm bảo trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.

  1. Đánh giá kết quả học tập

- Nhà trường không thực hiện đánh giá trẻ trong thời gian nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid-19.

-  Nhà trường chỉ thực hiện đánh giá trẻ khi trẻ đi học trở lại bình thường theo hướng dẫn của công văn số 3099/SGD& ĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp học mầm non và công văn số 524/PGDĐT-GDMN ngày 31/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp học mầm non.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với BGH nhà trường

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm sóc giáo dục năm học 2021-2022 linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế và bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo sự chỉ đạo của Sở GD, Phòng GD&ĐT huyện.

- Ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường xây dựng gợi ý thời gian biểu “Chế độ sinh hoạt một ngày” các độ tuổi, của trẻ tại nhà để cùng thống nhất với phụ huynh cách thức, hình thức phối hợp phù hợp nhất với trẻ và gia đình. Từ đó phụ huynh chủ động chuẩn bị các điều kiện phối hợp cùng nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bám sát kế hoạch chăm sóc giáo dục của nhà trường, đổi mới hình thức, nội dung “Chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ với các nội dung CSGD cần thiết và hướng dẫn một số kĩ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích để phối hợp cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà.

- Báo cáo kết quả thực hiện việc tổ chức tổ chức dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 về Phòng GD&ĐT theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Phòng, UBND huyện để có kế hoạch chỉ đạo giáo viên kịp thời.

- Tập huấn, hướng dẫn cách xây dựng lựa chọn các hoạt động để phối kết hợp với phụ huynh trong việc dạy trẻ tại nhà.

- Quản lý, duyệt nội dung bài dạy trước khi giáo viên tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Tổ chức đánh giá và đề xuất khen thưởng các đồng chí giáo viên có sáng kiến, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian trẻ nghỉ học.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn với các đồng chí giáo viên qua Zoom để thống nhất lựa chọn đề tài, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trong khối về việc thực hiện nhiệm xây dựng bài giảng điện tử, quay video, sưu tầm các bài tuyên truyền trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.Xây dựng video các bài giảng điện tử đóng góp vào tư liệu trực tuyến của Sở và Phòng GD, ứng dụng CNTT để lựa chọn, chia sẻ dùng chung nhằm tổ chức các hoạt động kết nối hiệu quả.

3. Đối với giáo viên

- Tổ chức phối hợp hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý, tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi, an toàn tại nhà.

- Xây dựng nội dung hoạt động và khai thác trên kho học liệu của Sở, của Phòng, của trường, Youtube, quay các video bài giảng, gửi các video bài giảng, bài tuyên truyền gửi Tổ chuyên môn, Ban giám hiệu duyệt trước khi gửi cho phụ huynh thông qua Zalo của nhóm lớp và Website của nhà trường.

- Giáo viên các lớp chỉ thực hiện đánh giá trẻ khi trẻ trở lại đi học bình thường. Trong thời gian trẻ nghỉ giáo viên, phụ huynh động viên, khuyến khích trẻ thông qua hình thức trò chơi, làm sản phẩm tạo hình, làm việc nhà giúp đỡ ông bà cha mẹ, tự phục vụ..thi đua các bạn trong lớp; tuyên truyền phụ huynh chụp ảnh, quay video các sản phẩm của trẻ và những việc nhà trẻ đã làm được sau đó mỗi tháng cô giáo sẽ làm 01 video của lớp để tuyên dương những trẻ làm tốt, giúp trẻ thi đua hứng thú, duy trì nề nếp thói quen cho trẻ.

- Thực hiện tốt các nội dung kế hoạch, tuyên truyền chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ dịch cũng như các phương án khi trẻ quay trở lại trường.

5. Đối với học sinh

- Tích cực tương tác tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, thực hành kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh, học qua chơi,.. giáo viên gửi trên zalo nhóm lớp bố mẹ hướng dẫn tại nhà

6. Đối với cha mẹ học sinh

- Chuẩn bị các điều kiện về thiết bị để hướng dẫn trẻ , chăm sóc và vui chơi cùng con tại nhà.

- Kết hợp với giáo viên nhóm lớp duy trì kết nối với giáo viên cho trẻ xem video, bài giảng và động viên, hướng dẫn trẻ thực hiện tương tác theo nội dung giáo viên gửi trong thời gian nghỉ dịch.

- Quay, chụp ảnh lại sản phẩm, nội dung trẻ thực hiện gửi giáo viên qua zalo nhóm lớp để giáo viên nắm bắt được và động viên tuyên dương trẻ kịp thời

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 của trường mầm non A xã Liên Ninh yêu cầu CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo phần việc được phân công. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời hỗ trợ, điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Thanh Trì;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Ban đại diện CMHS và CMHS;

- Cổng thông tin điện tử của nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Khúc Thị Thu Trang

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 28
Tháng trước : 4.225